Zakład Ochrony Środowiska

  DECYBEL s.c.

Andrzej Kurpiewski, Mariusz Szalej

 
 
  1. -pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w pełnym zakresie referencyjnym;

  2. -realizacja prognoz oddziaływania na środowisko w procedurze Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  3. -mapy akustyczne

  4. -raporty OOŚ

  5. -przeglądy ekologiczne;

  6. -opracowania ekofizjograficzne

  7. -programy ochrony środowiska gmin i powiatów

  8. -programy ochrony przed hałasem

  9. -audyty akustyczne

  10. -wnioski emisyjne.

 

SIEDZIBA:

58-500 Jelenia Góra

ul. Wolności 150


tel. +48 75 75 260 82

tel. +48 75 64 320 99


E-mail:

zos.decybel@neostrada.pl

REGON:    230455060

NIP: 611-11-10-203

Zakres świadczonych usług:

CERTYFIKATY

             Laboratorium Pomiarów Akustycznych

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji  nr AB 1240


          Dział opracowań

Certyfikat PN EN-ISO  9001:2015